Giới thiệu

Những khả năng ưu việt

Đối với việc hỗ trợ hoạt động đầu tư thăm dò, khai thác, tổ chức vận hành các công trình dầu khí - hàng hải tại Việt Nam, dịch vụ của PSL có những ưu điểm vượt trội tạo bởi những năng lực riêng biệt của chúng tôi:

  • Kinh nghiệm dày dạn trong dịch vụ hỗ trợ Dầu khí – Biển
  • Hiểu biết về môi trường pháp lý và dịch vụ Việt Nam
  • Kết nối tin cậy với mạng lưới dịch vụ logistics thế giới
  • Đầu tư hiệu quả - Chi phí vận hành thấp
  • Chiến lược phát triển với con người làm then chốt
  • Năng lực cung cấp các giải pháp riêng biệt cho các chuỗi cung ứng