Hậu cần Công trình

PSL là một trong số ít các nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn tại Việt Nam cho hậu cần công trình dầu khí, với phạm vi đầy đủ các dịch vụ, chúng tôi có thể thực hiện các công việc sau:

  • Lập Kế hoạch cho dự án
  • Vận tải hàng hóa quá khổ quá tải
  • Dịch vụ kho bãi và quản lý vật liệu
  • Quản lý Hàng ký gửi (VMI)
  • Các hỗ trợ về phụ kiện và dịch vụ
  • Bao bì, đóng gói
  • Xử lý hàng tái xuất
  • Visa & đổi ca cho nhà thầu
  • Dịch vụ phế liệu và rác thải