Dịch vụ Thông quan Hải Quan

PSL là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về dịch vụ khai thuê Hải quan đối với hàng nhập khẩu / xuất khẩu các trang thiết bị, phụ tùng, vật tư,… và xử lý các văn bản, chứng từ liên quan, đặc biệt cho các hoạt động ngành dầu khí.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục khai báo nhập cảnh và xuất cảnh cho tàu biển, tàu bay tham gia vào các hoạt động dầu khí.