Dịch vụ Logistics trọn gói cho nhà thầu Dầu khí

  • Quản lý HSE tại Căn cứ Hậu cần và quản lý việc vận chuyển, tồn trữ & xử lý Chất thải dầu khí theo quy định Nhà nước
  • Thực hiện công tác Logistics và Căn cứ Hậu cần Dầu khí cho nhà thầu chính và nhà thầu phụ.
  • Quản lý Vật tư, tồn kho và kho bãi
  • Điều hành Trực thăng, đổi ca và Visa
  • Cung cấp và mua hộ vật tư, thiết bị phục vụ dầu khí