Hình Ảnh Các Dự Án Đã Thực Hiện

 

Hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan nặng 952 tấn tại cảng Vietsovpetro Vũng Tàu ngày 12 tháng 9 năm 2010.

Hạ thủy chân đế giàn khoan Đại Hùng.

Hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan Mộc Tinh.

Vận chuyển khối thượng tầng gian khoan từ bãi lắp ráp lên lan.

Hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan BK9 tại Vũng Tàu ngày 12 tháng 9 năm 2010

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày 2 tháng 8 năm 2007, vận chuyển từ Nhật cảng PTSC Quảng Ngãi.

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất .


Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất .

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất .

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất .

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy lọc dầu Dung Quất .

Vận chuyển Door to Door toàn bộ thiết bị cho nhà máy ống thép PV Pipe từ châu Âu về Việt Nam.

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy ống thép PV Pipe.

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhà máy ống thép PV Pipe.

Thiết bị siêu trường siêu trọng 165 tấn cho nhà máy ống thép PV Pipe. 

Thiết bị siêu trường siêu trọng 200 tấn cho giàn khoan Đại Hùng vận chuyển từ Mỹ về Vũng Tàu.

Thiết bị siêu trường siêu trọng cho giàn khoan Đại Hùng.

Thiết bị cho dự án Biển Đông vận chuyển từ Hàn Quốc Vũng Tàu

 

Thiết bị cho dự án Biển Đông.

Thiết bị cho dự án Biển Đông.

Thiết bị cho dự án Biển Đông.

Thiết bị cho dự án Biển Đông.

Ống vận chuyển khí cho dự án Vietsovpetro vận chuyển từ Kuantan Malaysia về Vũng Tàu.

Ống vận chuyển khí cho dự án Vietsovpetro vận chuyển từ Kuantan Malaysia về Vũng Tàu.

Petrovietnam Steel Pipe Project – Prepare stools and multi axels trailer for the movement

Vận chuyển ống bọc tông cho công trình PTSC từ Phú Mỹ đi Malaysia.

Bãi tập kết ống cho công trình đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP HCM tại Dầu Đồng Nai