Khách hàng

Công ty thuộc tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

PTSC
PTSC PS
PTSC POS
PTSC MC
PTSC Marine
PVC MS
PV Pipe
PTSC SupplyBase
PV Trans
PVEP POC
PTSC GS
PhuQuoc POC
PVD Tech
Biien Dong POC
PV Drilling

Nhà thầu chính

Premier Oil
AlphaECC
SunGroup
Nidec
ACFC
Lam Son JOC
Hoan Vu
Idemitsu
VIETGAZPROM
Talisman
SUMITOMO
Rosnef
RCH
Petronas Carigali
MurPhy Oil
Mitra
M-I DRILLING
Krisnenergy
JVPC
JadestoneEnergy
ENI
Cuu Long JOC
Fujikura
Hoang Long

Nhà thầu phụ

ChinaSouthern
VNA
BAKER_HUGHES
SCHLUMBERGER
jdc
seadrill
SCHENKER
BOLLORE
DHL
panalpina
ABAN
Kuehne Nagel
Haliburton
VARD
SDV
Shelf Drilling