Khách hàng

Công ty thuộc tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

PVC MS
PV Pipe
PTSC
PTSC SupplyBase
PTSC MC
PTSC POS
PTSC PS
PTSC GS
PTSC Marine
PV Trans
PVEP POC
PVD Tech
PV Drilling

Nhà thầu chính

M-I DRILLING
Bien Dong POC
VIETGAZPROM
RCH
SUMITOMO
JVPC
JadestoneEnergy
Rosnef
Premier Oil
Petronas Carigali
MurPhy Oil
Idemitsu
Mitra
ENI
Thang Long JOC
Lam Son JOC
Cuu Long JOC
Krisnenergy
Hoan Vu
Hoang Long
Talisman

Nhà thầu phụ

BAKER_HUGHES
SCHLUMBERGER
jdc
seadrill
SCHENKER
BOLLORE
DHL
panalpina
ABAN
Kuehne Nagel
Haliburton
VARD
SDV
Shelf Drilling