Hỏi đáp

Q Điều kiện về phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ?
 • Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện hoạt động, tham gia giao thông theo quy định pháp luật về giao thông và đủ điều kiện vận chuyển xăng dầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan.
 • Khi vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ trên phương tiện phải dán biểu trưng "chất hàng nguy hiểm về cháy nổ” trên kính chắn gió phía trước của phương tiện và có giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Phương tiện phải duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn và PCCC của phương tiện trong suốt thời gian được phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ gồm bình cứu hỏa, chăn cứu hỏa, xích tiếp địa.
 • Người điều khiển phương tiện phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, được huấn luyện và có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
Q Hàng hóa cấm gửi
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tực ông cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Sinh vật sống.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quí hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.
 • Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.
Q Hàng chuyển hoàn khi nào?
 • Người bán xác nhận cho phép chuyển hoàn hàng hoá
 • Lưu kho quá 7 ngày mà người mua không đến nhận hàng tại bưu cục phát
 • Người mua từ chối nhận hàng và lưu kho quá 2 ngày làm việc
 • Người mua không liên lạc được, phát hai lần không thành công và người mua không đến bưu cục nhận hàng.