Giới thiệu

Hình thành và phát triển

Ngày 01 tháng 3 năm 2012 Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu Khí Việt Nam được chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có tên viết tắt là PSL Việt Nam. Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của PSL Việt Nam, đồng thời là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ và liên tục trên 10 năm cộng với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo công ty đối với các dịch vụ hỗ trợ trong ngành Dầu khí.